Regulamin

Houdini Games

Podczas gry w Houdini Games uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

 1. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba firmy mieszcząca się pod adresem: 40-084 Katowice, ul. Opolska 3/7.
 2. Prosimy przyjść punktualnie na wybrany termin w celach organizacyjnych i przygotowania do gry. Przyjście po planowanym terminie rozpoczęcia gry może ją skrócić.
 3. Każda gra trwa maksymalnie 60 minut.
 4. W grach może uczestniczyć od 2 do 5 osób.
 5. Nie psujmy zabawy innym! Prosimy o nieużywanie telefonów komórkowych i jakichkolwiek innych urządzeń rejestrujących. Po rozpoczęciu gry schowaj swój telefon do kieszeni, nie będzie Ci potrzebny :)
 6. Uczestnicy zobowiązują się do szanowania wyposażenia i scenografii gry w Houdini Games. W razie umyślnych zniszczeń, skutkujących uniemożliwniem zabawy następnym grupom, będziemy zmuszeni obciążyć Państwa kosztami.
 7. Obiekt jest monitorowany. W pomieszczeniach stanowiących plan gry, zainstalowane są kamery, dzięki którym obsługa może na bieżąco obserwować przebieg gry i w razie potrzeby udzielić uczestnikom pomocy lub wskazówek.
 8. Ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Płatności przyjmujemy gotówką, przelewem lub za pomocą systemu Przelewy24.pl
 9. Gracze w wieku poniżej 18 lat mogą wziąć udział w grze jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 10. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry. W Houdni Games obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 11. Nie zaleca się uczestnictwa w organizowanych przez Houdini Games grach osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję lub inne podobne schorzenia.
 12. Zabrania się wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, obsługa ma prawo poprosić uczestnika gry o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 14. Wszelkie dane osobowe uczestników będą wykorzystywane jedynie w celu rezerwacji terminu gry, kontaktu z uczestnikami, konkursami oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.
 15. Houdini Games nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobach powstałych z winy uczestników. Uczestnicy przystępują do gry na własną odpowiedzialność.
 16. Reklamacje i zwroty Karty do Gry - Gift Card.
 17. Odwołanie terminu rezerwacji.
 18. Houdini Games zastrzega sobie prawo do późniejszych zmian w powyższym regulaminie.
 19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.